פנחס


נלמד על הזוגיות מהפרשה "... פנחס בן אלעזר בן אהרן ..." (במדבר כה, י) שואלים חז"ל, מדוע נאמר "בן אלעזר בן אהרן הכהן", הרי כבר בסוף פרשת בלק כתב את ייחוסו, ואם כן די היה לקוראו בשמו, פנחס ?
ועל כך עונה רש"י, וז"ל: "לפי שהיו השבטים מבזים אותו הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לעבודת אלילים והרג נשיא שבט מישראל, לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרן". הם ידעו שהם בעצם היו צריכים לעשות מעשה, הם לא היו יכולים לפגוע המעשה שלו לכן הם חיפשו פגם במידות שלו, הכתוב על יחוסו לאהרן הכהן, מעשיו של אהרון היו להרבות שלום, כך גם המידות שרכש מאהרון היתה להרבות שלום בעם ישראל.
כך גם בזוגיות כל אדם שפועל עושה דברים ממנעים שונים, הטוב שבן זוגי עשה עשה את זה מהמידות של רצון וזוגיות טובה כך ישכון השלום בזוגיות שלנו, שבת שלום.כתובת המכון: רחוב בן יהודה 2, קומה ב, משרד 214, ירושלים. || טלפון: 02-6258325
עיצוב: סטודיו תהילה   |    תכנות: אסף טבצ'ניק   |    כניסה למערכת וידאו