saשירותי הטיפול במכון מתבססים על הגישה המערכתית אינטגרטיבית הרואה את קשייו של הפרט על רקע המערכת המשפחתית בה הוא חי. על פי גישה זו עשויות מערכות זוגיות ומשפחתיות להוות מקור לקושי וקונפליקט, אך גם להוות כוח מניע, תומך בהתמודדות עם הקשיים השונים. אנו מאמינים שבליווי מקצועי מעמיק מתוך מחויבות לאנשים עימם אנו משוחחים ניתן ליצור תהליך התפתחות משמעותי משפיע אם ברובד האישי, הזוגי או המשפחתי.


היחידה מציעה את שירותיה במגוון רחב של נושאים:
תחום הפרט | טרום נישואין | זוגיות בתחילת הדרך | טיפול זוגי | מצבי משבר בתא המשפחתי| טיפול משפחתי


תחום הפרט - דילמות בהתפתחות אישית בצמתי החיים, קושי במציאת בן זוג, התמודדות עם חולי, פיטורים ,שכול ,נכות ועוד ..

טרום נישואין - יעוץ והכוונה בתהליך בחירת בן הזוג, ייעוץ והדרכה לקראת הנישואין.

זוגיות בתחילת הדרך - בניית ארגז כלים לתקשורת זוגית, איך מתגברים על הפערים בצרכים הרגשיים והרוחניים בין בני הזוג, התמודדות בבניית אוטונומיה זוגית משפחתית חדשה אל מול ציפיות של משפחות המוצא.

טיפול זוגי - שיפור דפוסי תקשורת והתנהגות, שחיקה וחוסר סיפוק בחיי הזוגיות, הגברת מחויבות בקשר הזוגי, חילוקי דעות הנוגעים להורות, סוגיות בחיי אישות, העשרת האינטימיות הרגשית, משמעות רגש האהבה בזוגיות.

מצבי משבר בתא המשפחתי - זוגי על רקע - פגיעה בנאמנות זוגית, פטירה של אחד מבני
המשפחה, פיטורים, סוגיות של הגיל השלישי, תהליך גירושים, נישואים שניים, התמודדות בהרכבת תא משפחתי חדש.

טיפול משפחתי - התמודדות עם דפוסי תקשורת והתנהגות המקשים על בני המשפחה,יחסי הורים- ילדים, התמודדות עם ילד הסובל ממגבלה פיסית או נפשיתכתובת המכון: רחוב בן יהודה 2, קומה ב, משרד 214, ירושלים. || טלפון: 02-6258325
עיצוב: סטודיו תהילה   |    תכנות: אסף טבצ'ניק   |    כניסה למערכת וידאו