בלקהמהר"ל אדם קרוב אל עצמו, הברכה שקיבל עם ישראל הצניעות מי שנכנס מי שיוצא השבטים היו חונים במקומות שונים צניעות - מה ששלי מה ששיך אצלי זה ברור זה גבולות מה שייך לי למשפחה ולעם. פירוש שבלעם ראה דבר חדש בעולם, חומר ורוח לא שני דברים הפוכים החומר גם מבטא קדושה יש עם שבא להראות את הרצון של השם שהקדושה נמצאת גם בתוך החומר ותפקידנו להוציא את זה לפועל, דרך מצוות ודרך קדושת החיים שלנו. שנמלא את החיים שלנו במידות טובות בהערכה מתוך קדושה של ערכים בזוגיות.כתובת המכון: רחוב בן יהודה 2, קומה ב, משרד 214, ירושלים. || טלפון: 02-6258325
עיצוב: סטודיו תהילה   |    תכנות: אסף טבצ'ניק   |    כניסה למערכת וידאו