הקליטה במוח והריכוז
ערוצי קליטה במוח, קשיי ריכוז וטיפולם.[כ"ד אדר תשס"ז]

כתובת המכון: רחוב בן יהודה 2, קומה ב, משרד 214, ירושלים. || טלפון: 02-6258325
עיצוב: סטודיו תהילה   |    תכנות: אסף טבצ'ניק   |    כניסה למערכת וידאו