saבמסגרת מכון נתיבות נפתחה יחידה שמטרתה לתת שירותי יעוץ והדרכה לזוגות ומשפחות שנמצאות בצילה של מחלה מסכנת חיים. וכן למשפחות ובני זוג שאיבדו את יקיריהם ונבנים מחדש.
היחידה מציעה השתלמות ייחודית לציבור מטפלים ויועצים, שמטרתה להכשיר את המטפלים באספקטים מגוונים של יעוץ וליווי במציאות המשפחתית והזוגית הנ"ל.
ייבחנו העמדות השונות שיוצרות את מירקם החיים בצל המחלה :
עמדה משפחתית/זוגית .
עמדת החולה כלפי עצמו ומחלתו.
עמדת הקהילה.
עמדת ותפקיד המטפל /היועץ.
מתכני הקורס:
*המפגש האישי והמשפחתי עם הודעת המחלה, הרגשת הטראומה, חיפוש פשר ותחושת התפרקות רצף החיים.
*מעורבות בני המשפחה והגדרת תפקידים מחודשת.
*דרכי עיבוד ותיעול של רגשות הפחד, הכעס והסליחה, שאלות אמוניות קיומיות.
*הגדרת זהות מחודשת- שינוי בתפישת הגוף, מיניות בזמן מחלה.
*זוגיות והורות בזמן מחלה, המשפחה והילד החולה.
*עמדת הקהילה: ביקור חולים, תמיכה, סטריאוטיפים, הסתרה וגילוי.
*דרכי הפעלת משאבים רוחניים.
*מודלים של תהליכי פרידה מהחולה.
*נושאים הלכתיים אמוניים הקשורים למשפחה עם חולה בצל מחלה מסכנת חיים.
*פיתוח "ארגז כלים" ייחודי למטפל: מיקום הטיפול, מיקומו של המטפל בתוך המארג המשפחתי.
תכני הקורס יועברו ע"י מטפלים ומומחים בתחום וכן רבנים שיתייחסו לאספקטים התורניים -רוחניים-הלכתיים והקהילתיים .
מרכזת היחידה: חסידה פינצ'וק
רשימת המרצים )לפי סדר א"ב)
- דר שרה איווניר
- רבקה הראל
- טלי רוזנבאום
- דר נמרוד שינמן
- חסידה פינצ'וק
- עדי וויינטרופ-ברכה
- הרב דוד סתיו
- אבי רט
- הרב אלישיב קנוהל
- הרב מנחם בורשטיין
- הרב יעקב אריאל


לחץ על התמונה להגדלה

כתובת המכון: רחוב בן יהודה 2, קומה ב, משרד 214, ירושלים. || טלפון: 02-6258325
עיצוב: סטודיו תהילה   |    תכנות: אסף טבצ'ניק   |    כניסה למערכת וידאו