חיים של זוגיות - פרק 6
הדרכים השונות של יישוב אי הסכמות. שתי דרכים שהן לכתחילה: פשרה ושיכנוע. שתי דרכים בדיעבד: התעלמות (הורסת) וויתור (בונה קשר).

כתובת המכון: רחוב בן יהודה 2, קומה ב, משרד 214, ירושלים. || טלפון: 02-6258325
עיצוב: סטודיו תהילה   |    תכנות: אסף טבצ'ניק   |    כניסה למערכת וידאו