saהשפעות התרבות המערבית
פרק 2-מה נקודות חשובות מבחינת ההקשר הערכי, שמתוכו אנחנו מנסים לקיים נישואין יהודיים - בגלל ההפנמה של הערכים המערביים המעכבים אותנו בבואנו לבנות קשר אמיתי עם בני הזוג שלנו. [אייר תשס"ו]

כתובת המכון: רחוב בן יהודה 2, קומה ב, משרד 214, ירושלים. || טלפון: 02-6258325
עיצוב: סטודיו תהילה   |    תכנות: אסף טבצ'ניק   |    כניסה למערכת וידאו